Utilizarea identificatorilor de aplicatie

Identificatorul de amplasare este un complex din doua sau mai multe semne, dispus la inceputul rindului elementar. Identificatorul AI – este prefixul, ce printr-un mod unic determina sensul si formatul spatiului de date, ce urmeaza dupa AI.

Datele, ce urmeaza dupa AI, pot contine simbolurile reprezentate prin litere sau cifre, de diferita lungime, pina la treizeci de simboluri. Spatiul de date poate fi de o marime variabila sau fixa in dependenta de identificatorul AI.

Datele suplimentare in legatura cu unitatea de comert sau elementul logistic, nu au semnificatie in mod desinestatator. Aceste date pot fi prezentate in UCC/EAN – 128 cu ajutorul identificatorul AI. Simbolica UCC/EAN – 128 este foarte flexibila. Ea permite prezentarea datelor de o lungime variabila si posibilitate de a cifra citeva compartimente ale informatiei intr-un cod de bare. Aceasta se numeste contopire (concatenare).

Exista un sir de AI pentru o astfel de informatie ca masa, suprafata sau volum. Caracteristica masurilor poate fi utilizata de unitatile de comert si poarta denumirea (masurile netto), caracteristicile pentru elementele logistice se numesc masurile logistice (masurile bruto).

 

barcode

Exemplu UCC/EAN – 128, ce prezinta numarul, termenul de vinzare si numarul incarcaturii.

Utilizarea identificatorilor AI se supune anumitor reguli. Ele trebuie sa se utilizeze in comun cu altele: exemplu AI (37) urmeaza dupa AI (02). Unele AI niciodata nu se intrebuinteaza in comun de exemplu , AI (01) si AI (02). Companiile nu trebuie sa aleaga desinestatator ceea ce doresc din lista AI, dar trebuie sa se conduca de regulile de baza, ce detaliat sunt prezentate in „Specificarile generale GS1

 

Lista Identoficatorii de Aplicatie

AI Denumirea completă Formatul  

Denumirea prescurtată

00 Codul de serie a greutăţii n2+n18 SSCC
01 Numărul de identificare a unităţii de comerţ n2+n14 GTIN
02 GTIN a unităţilor de comerţ, ce se conţin

în greutate

n2+n14 CONTENT
10 Numărul lotului (partidei, grupei, pachetului) n2+an..20 BATCH/LOT
111 Data producerii (AALLZZ) n2+n6 PROD DATE
121 Data achitării n2+n6 DUE DATE
131 Data împachetării (AALLZZ) n2+n6 PACK DATE
151 Termenul minimal de valabilitate (AALLZZ) n2+n6 BEST BEFORE or SELL BY
171 Termenul maximal de valabilitate (AALLZZ) n2+n6 USE BY

или EXPIRY

20 Diversitatea produsului n2+n2 VARIANT
21 Numărul de serie n2+an20 SERIAL
22 Datele auxiliare a produselor farmaceutice n2+an..29 QTY/DATE/BATCH
232 Numărul lotului  (tranzitor) n3+n..19 BATCH/LOT
240 Identificarea suplimentară a produsului, stabilită de către producător n3+an.. 30 ADDITIONAL ID
241 Numărul cumpărătorului n3+an.. 30 CUST.PART №
2503 Numărul de serie suplimentar n3+an.. 30 SECONDARY SERIAL
2512 n3+an..30 REF TO SOURCE
30 Cantitatea variabilă n2+n.. 8 VAR.COUNT
310n-369n Unităţile de comerţ şi logistice n4+n6 **See next pages**
337n Kilogramele la un metru pătrat n4+n6 KG PER m2
37 Numărul unităţilor de comerţ în greutate n2+n.. 8 COUNT
390(n) Suma, ce urmează a fi achitată – O zonă valutară n4+n..15 AMOUNT
391(n) Suma, ce urmează a fi achitată – cu ISO codul valutar n4+n3+n..15 AMOUNT
392(n) n4+n..15  PRICE

__________________________________________

1 Cînd trebuieşte indicat numai anul şi lună, atunci DD se îndeplineşte cu «00»

2 Plus una cifra pentru indicarea lungimei

Titlul real ale datelor se stabileşte de către editor

 

TOATE  IDENTIFICATORELE  DE  APLICAŢIE (continuare)

 

AI Denumirea completă Formatul Denumirea prescurtată
393(n) n4+n3+n..15  PRICE
400 Numărul declaraţiei cumpărătorului la cumpărare n3+an..30 ORDER NUMBER
401 Numărul facturii (conosament) n3+an..30 CONSIGNMENT
402 Numărul de identificare a greutăţii n3+n17 SHIPMENT NO.
403 Codul itinerarului n3+an..30 ROUTE
410 „A livra – a remite” EAN/UCC. Numărul de adresă global n3+n13 SHIP TO LOC
411 „Contul – Factura” EAN/UCC. Numărul de adresă global n3+n13 BILL TO
412 „ACHIZIŢIONAT” EAN/UCC. Numărul de adresă global n3+n13 PURCHASE FROM
413 „Greutate pentru-Livrare pentru-Transferare” EAN/UCC . Numărul de adresă global n3+n13 SHIP FOR LOC
414 Identificarea locului de plasament EAN/UCC. Numărul de adresă global n3+n13 LOC No
415 EAN/UCC Numărul de adresă global al statului, ce a prezentat contul n3+n13 PAY TO
420 «A livra – a remite”. Codul poştal în limitele unui stat n3+an..20 SHIP TO POST
421 „A livra – a remite”. Codul poştal cu codul statul reprezentat prin 3 cifre conform ISO n3+n3+an  9 SHIP TO POST
422 Statul de provenenţă a unităţii de comerţ n3+n3 ORIGIN
423 Ţară  prelucrării  în originar n3+n3+n..9 COUNTRY – INITIAL PROCESS
424 Ţară prelucrării n3+n3 COUNTRY – PROCESS.
425 Ţară demontării n3+n3 COUNTRY – DISASSEMBLY
426 Ţară  prelucrării  difinitive n3+n3 COUNTRY – FULL PROCESS
7001 NATO Numărul bunurilor n4+n13 NSN
7002 UN/ECE Vită taiată şi clasificarea prelucrării n4+an..30 MEAT CUT
8001 Produsele rulate – lăţimea, lungimea, diametrul, direcţia înfăşurării, concreşterea n4+n14 DIMENSIONS
8002 Numărul de serie electronic al telefonului mobil n4+an..20 CMT №
8003 Numărul global al ambalajului circulant n4+n14+an..16 GRAI
8004 Numărul global al patrimoniului individual n4+an..30 GIAI
8005 Preţul unităţii de măsurare a produsului n4+n6 PRICE PER UNIT
8006 Identificarea componentei a unităţii de comerţ n4+n14+n2+n2 GCTIN
8007 Numărul internaţional a contului bancar n4+an..30 IBAN
8008 Data şi vremea   producerii n4+n8+n..4 PROD TIME
8018 Numărul global pentru servicii n4+n18 GSRN
8020 Numărul de referinţă a dispoziţiei de plată n4+an..25 REF №
8100 Codul extins a cuponului NSC +codul ofertei n4+n1+n5
8101 Codul extins a cuponului NSC +codul ofertei+sfîrşitul codului ofertei n4+n1+n5+n4
8102 Codul extins a cuponului  – NSC n4+n1+n1
903 Informaţia conform coordonării între partenerii de comerţ (înclusiv  FACT Dls) n2+an..30 INTERNAL
91-993 Informaţia internă a întreprinderii n2+an..30 INTERNAL

 

Titlul real ale datelor se stabileşte de către editor

 

UNITĂŢILE  DE  MĂSURĂ  METRICE

 

AI Denumirea completă

Formatul respectiv    n6

Unitatea de măsură Denumirea datelor
310 (n) Masa netă Kilograms NET WEIGHT (kg)
311 (n) Lungimea (prima măsurare) vînzarea Metres LENGTH (m)
312 (n) Lăţimea, diametrul (a 2-a măsurare) vînzarea Metres WIDTH (m)
313 (n) Adîncimea, grosimea,înălţimea (a 3-a măsurare) vînzarea Metres HEIGHT (m)
314 (n) Suprafaţa,  vînzarea Square Metres AREA (m2)
315 (n) Volumul net, vînzarea Litres NET VOLUME (I)
316 (n) Volumul net, vînzarea Cubice Metres NET VOLUME (m3)

 

(n) Indică poziţionare punctului zecimal.