The Global Language of Business
RO
 1. Principala
 2. Carti si reviste

Carti si reviste

Carti si reviste

SISTEMUL ISBN

In conformitate cu regulile de codificare sistemei GS1, cartilor, editii periodice si muzicei se poate face in doua modalitati. Dupa cum se poate observa carti si editii periodice se poate codifica, ca bunuri obisnuite si de codificat cu numere GTIN-13.

Aceasta metoda este utila in special pentru organizatiile care produc nu numai carti sau ziare, precum si alte produse tiparite, cum ar fi notebook-uri, jurnale, carti postale, etc. In acest caz, productia intreprinderii este codificata in conformitate cu procedura standard a sistemului GS1 Moldova (Cum deveniti membrii GS1 Moldova).

Sistemul ISBN se bazeaza pe ISO 2108 – standardul International de numerotare a cartii. Scopul acestui standard este coordonarea si standardizarea utilizarii numereor de identificare astfel ancat numarul standard international al cartii (ISBN) sa fie unic pentru fiecare publicatie sau pentru oricare publicatie monografica, realizata de catre editor.

Sistemul ISBN poate fi antrebuintat pentru identificarea cartilor sau a altor publicatii, anclusiv carti stiintifice si brosuri, publicatii electronice, microfilme, cartile Braille, carti pe  casete etc.

De administrarea sistemului  ISBN se ocupa Agentia Internationala  ISBN

Problemele privind utilizarea sistemului international de numerotare a cartilor (ISBN) pe teritoriul Republicii Moldova sant date pe seama Agentiei nationale pe langa Camera Nationala a Cartii, care este membru al Agentiei internationale ISBN.

Numarul standard international al cartii (ISBN) reprezinta codul universal de identificare, care se aplica pe carti, brosuri si pe alte documente.

Prin termenul de „carte” se subantelege o publicatie cu text neperiodica, cu mai multe foi legate de cotor, ce contine material imprimant de orice format, cu coperta sau scoarta, atat sub forma de monografe, cat si sub forma de publicatie an mai multe volume, cuprinzand mai mult de 48 de pagini. Prin termenul „brosura” se subantelege o publicatie neperiodica cu un volum de peste patru, dar nu mai mult de 48 de pagini, iar prin „alte documente” – albume , fotoalbume, atlasuri, harti sau partituri cu text.

Numarul ISBN se aplica pe carti, brosuri si pe alte diferite documente, tiparite de editurile republicane, precum si ampreuna cu editori straini.

Succesiunea de atribuire a numerelor ISBN

Numerele ISBN se atribuie:

 • fiecarei carti sau brosuri, ce reprezinta o publicatie aparte;
 • fiecarui volum al unei publicatii an mai multe volume;
 • antregii publicatii an mai multe volume;
 • fiecarui volum care are pe langa titlul general al seriei si un titlu propriu;
 • fiecarei editii traduse;
 • fiecarei reeditari, ce se deosebeste dupa format, executare grafica, coperta etc. a uneia si aceleiasi lucrari;
 • fiecarui album, fotoalbum, atlas, harti sau partituri cu text;
 • fiecarei parti sau editii complete.

Numerele ISBN nu se atribuie:

 • lucrarilor ce contin componente originale unicale (gravuri, stampe etc.);
 • reeditarilor identice dupa format, executarea grafica, chiar daca au alt pret si au fost facute corecturi neesentiale;
 • editiilor publicitare, publicatii in-folio etc.;
 • partiturilor fara text;
 • albumelor fara text;
 • atlaselor si hartilor fara text;
 • publicatiilor de caracter normativ-tehnic, cataloagelor de preturi, programelor de activitate, diverselor planuri etc.

Structura numarului  ISBN

Numarul International Standardizat al cartii consta din abreviatura ISBN (indiferent de limba an care este editata lucrarea) si din zece cifre.

Pentru exprimarea partii cifrice a ISBN se folosesc cifrele arabe de la 0 la 9. Ultima cifra a ISBN – cifra de control – poate fi indicata si prin cifra romana X, daca este egala cu 10.

Partea cifrica a ISBN consta din patru grupuri separate prin linii. Partea cifrica de la abrevierea ISBN este despartita prin  spatiu gol.

Cele patru grupe ISBN au urmatoarele denumiri:

 • identificatorul statuuli;
 • identificatorul editurii;
 • identificatorul titlului;
 • cifra de control.

Identificatorul statului se stabileste de Agentia Internationala ISBN. Republicii Moldova i  s-a atribuit codul de identificare  9975

Identificatorul editurii se stabileste de catre  Camera Nationala a Cartii, care este anvestita si cu functiile Agentiei Nationale pentru ISBN an Republica Moldova.

Identificatoarele statului si editurii servesc pentru identificarea fiecarei editurii pe plan international.

Identificatorul editurii poate sa contina 1–4 cifre, an functie de numarul de titluri de carte editate antr-un an.

Identificatorul titlului serveste pentru identificarea unei publicatii concrete. Codul respectiv se stabileste de catre editura si poate contine 1–4 cifre an functie de numarul de semne al Identificatorului editurii.

Suma semnelor Identificatorului titlului si a identificatorului editurii este egala cu  5.

Cifra de control serveste pentru verificarea corectitudinii partii cifrice a ISBN. Ea se calculeaza conform algoritmului “Modulo 11” an baza a noua cifre anterioare.

Exemplu de calcul al cifrei de control.

Sa analizam numarul   ISBN 9975-74-109-С

1 etapa: Anmultim, corespunzator cifrele numarului la anmultitori de la 10 pana la 2 si adunam rezultatele:

9*10+9*9+7*8+5*7+7*6+4*5+1*4+0*3+9*2=346

A 2-a etapa: Ampartim rezultatul obtinut la 11 fara rest si stabilim restul:

346:11=31 restul este egal cu 5.

Daca restul este egal cu „0”, atunci cifra de control este egala cu „0”, an caz contrar efectuam

A 3-a etapa: Cifra de control este egala cu  11-5=6. Daca cifra de control este egala cu 10, atunci cifra de control se reprezinta prin cifra romana “X”.

Prin urmare, numarul complet  este:  ISBN 9975-74-109-6.

Amplasarea numarului ISBN pe carti, brosuri si pe diverse documente

Numerele ISBN se amplaseaza pe partea opusa a foii de titlu, an coltul de jos din stanga. An cazul absentei foii de titlu – pe verso copertei, an coltul de jos din stanga.

Numarul  ISBN  se repeta si pe ultima pagina a copertei an coltul de jos din dreapta deasupra codului de bare.

Evidenta numerelor  ISBN

Agentia Nationala ISBN duce o evidenta stricta a numerelor ISBN, aparte pentru fiecare editura sau firma, ce editeaza productie tipografica.

Numarul ISBN se atribuie cartii pana la predarea ei an tipografie, la etapa  „bun de tipar”.

SISTEMUL ISMN

Sistemul ISMN se bazeaza pe ISO 10957 – standardul international de numerotare a publicatiilor muzicale. Numarul muzical standard international ISMN se utilizeaza an publicatiile muzicale tiparite si la materiale executate sub alte forme (audio sau video), care reprezinta o parte integranta a publicatiei muzicale tiparite.

De administrarea sistemului ISMN se ocupa Agentia Internationala  ISMN cu resedinta an or. Berlin.

An Republica Moldova problemele privind aplicarea sistemului de numerotare a publicatiilor muzicale sant date pe seama Camerei Nationale a Cartii, care este membru al Agentiei Internationale ISMN .

SISTEMUL ISSN

Sistemul ISSN se bazeaza pe standardul international ISO 3297-1975 si pe specificarile organizatiei ISDS, care este administratorul sistemului.

Numarul din 8 cifre ISSN se atribuie fiecarei denumiri a publicatiei periodice (succesive) pe care standardul o apreceaza drept publicatie tiparita sau sub alta forma, editata pe parti succesive, ce au numere cifrate sau cronologice. Publicatiile succesive includ periodice, ziare, jurnale,  anale stiintifice sau cercetari stiintifice. (Acest numar nu include tipariturile, constituite dintr-un numar final de parti.)

De administrarea sistemului ISSN se ocupa Centrul International ISDS cu resedinta in Paris

Referinta la Specificatiile GS1

Cookie-uri pe site

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.