The Global Language of Business
RO
 1. Principala
 2. Structura GS1 Moldova

Structura GS1 Moldova

Asociatia Nationala de Identificare Automata GS1 Moldova este asociatie obsteasca, non-guvernamentala, non-profit, necomerciala.  Organul suprem de conducere al Asociatiei este Adunarea Generala a membrilor.

Adunarea Generala

Adunarea Generala are loc o data la doi ani.

Functiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

 • stabilirea directiilor principale ale activitatii Asociatiei;
 • aprobarea, modificarea sau completarea Statutului;
 • alegerea Presedintului Asociatiei;
 • alegerea Administratiei si Comisiei de Revizie;
 • aprobarea rapoartelor Directorului General si ale Comisiei de Revizie;
 • aprobarea hotaririlor Administratiei cu privire la cuantumul cotizatiilor si primirea noilor membri, suspendarea participarii in mod binevol sau prin excludere;
 • solutionarea problemelor privind reorganizarea sau lichidarea asociatiei.

Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie efectueaza conducerea activitatii Asociatiei si se alege pe un termen de doi ani. Sedintele Consiliului sunt organizate de patru ori pe an.

In functiile Consiliului de Administratie intra:

 • realizarea hotaririlor Adunarii Generale;
 • primirea hotaririlor de primire si excludere a membrilor Asociatiei;
 • realizarea controlului general asupra activitatii Directiei Executive;
 • examenarea preliminara a problemelor, puse la ordinea zilei a sedintei Adunarii Generale;
 • prezentarea spre aprobare a cuantumului, modului, formelor si termenelor de plata a cotizatiilor Asociatiei;
 • modificarea adresei juridice a Asociatiei;
 • solutionarea problemelor referitor la tipul sanctiunilor fata de membrii Asociatiei;
 • adoptarea hotariri privind procurarea, distribuirea si instrainarea patrimoniului.

Directia Executiva

Functiile principale sint urmatoare:

 • oferirea ajutorului practic intreprinderilor si organizatiilor industriale, agricole, comerciale, de transport etc. Indepenent de formele de proprietate in vederea implementarii si exploatarii sistemelor de identificare automata si codificarii de bare, sistemului de numerotare si identificare a marfurilor de consum prin intermediul codurilor de bare, lecturate de masini, inclusiv a standardelor EAN*UCC;
 • realizarea in practica a regulilor GS1 si participarea in dezvoltarea si activitatea ei;
 • contributia in cooperarea si colaborarea intreprindelor ,si organizatiilor moldovenesti si din strainatate in domeniul identificarii automate.

Cookie-uri pe site

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.